อบต.ค้อน้อย

โครงการ อบต.สัมพันธ์ พบประชาชน

3 สิงหาคม 2017

_DSC0323

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย    เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

_DSC0440

_DSC0426

_DSC0578

โครงกา อบต.สัมพันธ์_๑๗๐๗๑๙_0005

โครงกา อบต.สัมพันธ์_๑๗๐๗๑๙_0051 โครงกา อบต.สัมพันธ์_๑๗๐๗๑๙_0008

Last modified: 3 สิงหาคม 2017

Comments are closed.